Παπαλεοντίου Αντώνης

Αντώνης Παπαλεοντίου

Ακτινολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469167

+357 22469164

Fax
E-mail

papaleontiou.a@otenet.com.cy