Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Γυναικολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Σρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469090

Fax
E-mail