Χριστοφόρου Μάριος

Χριστοφόρου Μάριος

Γαστρεντερολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469299

Fax

+357 22469051

E-mail