Σαββίδης Παναγιώτης

Σαββίδης Παναγιώτης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

Διεύθυνση

Ακάμαντος 35,

2414 Μακεδονίτισσα

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469280

Fax
Website

+357 22469287

E-mail