Σαββίδης Παναγιώτης

Σαββίδης Παναγιώτης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

Διεύθυνση

Λευκοθέου 20, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία.

Τηλέφωνο

+357 22469220

Fax
Website
E-mail