Ρήγας Άγγελος

Ρήγας Άγγελος

Πνευμονολόγος / Εντατικολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469184

E-mail

angerigas@yahoo.gr