Μιχαήλ Ιωάννα

Μιχαήλ Ιωάννα

Αιματολόγος

Διεύθυνση

Λευκοθέου 20, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία.

Τηλέφωνο

+357 22469194

Fax
E-mail