Λαπίθη Νίκη

Λαπίθη Νίκη

Οφθαλμίατρος

Διεύθυνση

Λευκοθέου 20, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία.

Τηλέφωνο

+357 22469194
+357 99720275

Fax

+357 22 469051

E-mail

lapithin@gmail.com