Κυπριανού Δημήτρης

Κυπριανού Δημήτρης

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469080

Fax

+35722469087

E-mail