Καλλής Ανδρέας

Καλλής Ανδρέας

Παθολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Σρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469092

Fax
Website
E-mail

andreaskallis2@hotmail.com