Λαπίθης Άλκης

Άλκης Λαπίθης

Ορθοπεδικός

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469290

Fax

+35722206909

E-mail