Λαπίθης Άλκης

Άλκης Λαπίθης

Ορθοπεδικός

Διεύθυνση

20 Lefkotheou Avenue
2054 Strovolos
Nicosia, Cyprus

Τηλέφωνο

+357 22469153

Fax

+35722206909

E-mail