4 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ (Α.Ν.0620)

4 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ (Α.Ν.0620)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: 4 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Άδεια Ασκήσεως του επαγγέλματος
  • Επιθυμητή γνώση αγγλικών
  • Καλή γνώση υπολογιστών

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  • Η Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού
  • Η νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
  • Άριστες συνθήκες εργασίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (Α.Ν.0620).

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.