Το Όραμα & η Αποστολή μας

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι του Απολλώνειου Νοσοκομείου έχουν πρωταρχικό σκοπό στη διατήρηση της ποιοτικής και αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας έτσι ώστε να είναι η πρώτη επιλογή των πολιτών για την λήψη των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Το Απολλώνειο Νοσοκομείο έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια ηγετική θέση στα δρώμενα των υπηρεσιών υγείας στη Κύπρο. Αυτό οφείλεται στην διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αλλά κυρίως στην υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Πρώτη μας προτεραιότητα και αποστολή είναι να παράγουμε και να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών στις υπηρεσίες μας.

Το Όραμα μας
Όραμα μας είναι να προσπαθούμε ώστε το Απολλώνειο Νοσοκομείο να έχει ηγετική θέση σε ότι αφορά την ισότιμη και άμεση πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση, την πρωτοπορία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών.
Ο Άξονας Λειτουργίας μας
Ο κεντρικός άξονας λειτουργίας του Νοσοκομείου μας είναι η όσο το δυνατό καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασθενή και άνθρωπο.