Πλαστικοί Χειρουργοί

ΔΡ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
22020720

ΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΡ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
n.kranidhiotis@aretaeio.com
22200421

ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
greglabropoulos@yahoo.com

ΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
stavroumd@gmail.com
22283130