Παθολόγοι

ΔΡ. ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
22762886

ΔΡ. ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ / ΛΟΙΜΟΞΙΩΛΟΓΟΣ
99607238