Καρδιολόγοι

ΔΡ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΚΥΠΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ