Γυναικολόγοι

ΔΡ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

 

ΔΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
22354488 / 22354498

ΔΡ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
m_televantos@hotmail.com
22816600

ΔΡ. ΦΡΑΚΑΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
22441300