Ο Οργανισμός μας

Εδώ και τρεις δεκαετίες στο πλευρό του ασθενή

Το Απολλώνειο Νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1991 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί στον κλάδο τηςιδιωτικής υγείας.
Ο Στόχος μας

Πρωταρχικός στόχος όλων των συντελεστών του Απολλώνειου Νοσοκομείου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό στον ασθενή και την ανθρώπινη ζωή.

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση του Νοσοκομείου αποτελείται κατά βάση και σε μεγάλο βαθμό από διακεκριμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, της Κύπρου και του εξωτερικού. Διαχρονικά η κάθε διοίκηση εφοδίαζε τους ιατρούς με εξοπλισμό και διαγνωστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να παρέχουν στους ασθενείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.