ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΜΑΙΑ) – Α.Μ.0506

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΜΑΙΑ) – Α.Μ.0506

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΜΑΙΑ)

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  • Φροντίδα και υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τοκετού
  • Ενημέρωση Ιατρών για τη πρόοδο του τοκετού
  • Φροντίδα νεογνού και λεχώνας μετά τον τοκετό
  • Βοήθεια λεχώνας στο θηλασμό
  • Προετοιμασία ασθενών για χειρουργείο
  • Προ εγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο στη Μαιευτική
  • Πτυχίο και στη Νοσηλευτική θα θεωρηθεί προτέρημα
  • Καλή γνώση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
  • Άδεια Ασκήσεως του επαγγέλματος

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (Α.Μ.0506).

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.