ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (A.H.3107)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (A.H.3107)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ, με προϋπηρεσία σε Ενδοσκοπικά Τμήματα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Προϋπηρεσία σε Ενδοσκοπικό τμήμα

Προσφέρονται:

  • Συνεχής εκπαίδευση.
  • Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον.
  • Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (A.H.3107). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.