ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (A.H.0218)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (A.H.0218)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος

Προσφέρονται:

  • Συνεχής εκπαίδευση.
  • Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον.
  • Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (A.H.0218). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.