Ανθρώπινο Δυναμικό

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ουσιαστική λύση για άμεσες και μεσομακροπρόθεσμες ανάγκες
Οι ολοένα αυξανόμενες δραστηριότητες του Απολλώνειου Νοσοκομείου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ανεύρεση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία μας έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και την Ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική λύση τόσο για άμεσες όσο και για μέσομακροπρόθεσμες ανάγκες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση το Απολλώνειο Νοσοκομείο έχει από καιρό προχωρήσει σε σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών όπως:
Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο για την προσέλκυση αποφοίτων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης.
Συμμετοχή σε ημέρες καριέρας των Πανεπιστήμιων.
Απασχόληση μεγάλου αριθμού φοιτητών (Trainees), που επιλέγουν το Απολλώνειο νοσοκομείο για την “Πρακτική τους άσκηση”.
Στήριξη των σπουδαστών, με καθοδήγηση και χορήγηση στοιχείων στις εκπαιδευτικές τους εργασίες.

ΚΑΡΙΕΡΑ

Ευκαιρίες καριέρας σε συνεργασία με τους κορυφαίους
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας:
recruitment@apollonion.com.cy
Με την αποστολή του βιογραφικού, σας παρακαλούμε να δηλώσετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να διατηρηθεί από την εταιρεία μας, για πιθανή μελλοντική πρόσληψη σας, τo οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Σε περίπτωση μη δήλωσης εκ μέρους σας του επιθυμητού χρόνου διατήρησης του βιογραφικού σας, σας ενημερώνουμε ότι το βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγραφεί μετά την πάροδο του ενός έτους από την αποστολή του.
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε εγγράφως την ανωτέρω δήλωσή σας, ή να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση του βιογραφικού σας. Το βιογραφικό σας σημείωμα δεν θα διαβιβασθεί σε τρίτους.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Προσφέρουμε ένα αξιόλογο και ελκυστικό πακέτο παροχών
Στους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων του Νοσοκομείου μας προσφέρουμε ένα αξιόλογο και ελκυστικό πακέτο παροχών.
Αυτό περιλαμβάνει:
Ανταγωνιστικές οικονομικές αποδοχές,
Αξιοκρατικά συστήματα αξιολόγησης και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης,
Ασφαλείς, καθαρούς, και φροντισμένους χώρους εργασίας σε άριστες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις,
Νοσοκομειακή περίθαλψη για τους εργαζομένους και ειδικές τιμές για τα μέλη της οικογένειάς τους,
Παράλληλα, με τις ανωτέρω παροχές, επενδύουμε διαρκώς στην ατομική βελτίωση των συνεργατών μας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται, υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και εξειδικευμένους φορείς.

Η επαγγελματική καταξίωση, πέρα από τις ατομικές ικανότητες και προσπάθειες του κάθε εργαζόμενου, εξασφαλίζεται μέσα από τα αξιοκρατικά συστήματα αξιολόγησης και τις εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης που δίνονται.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν, συνολικά, μια υψηλή ποιότητα εργασιακής ζωής.