ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μετά από τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας όσο αφορά τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19, κρίνετε απαραίτητο όπως όλοι όσοι εισέρχονται στο Νοσοκομείο μας θα πρέπει να συμπληρώνουν το Έντυπο Εισόδου.

Για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, παρακαλώ όπως τυπώσετε και συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο πριν την άφιξη σας στο Νοσοκομείο μας.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ site