Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκ της Διοίκησης

Διοικητικό Συμβούλιο Απολλώνειου Νοσοκομείου

Δρ. Πουρής Χρίστος

Δρ. Πουρής Χρίστος

Πρόεδρος
Δρ. Γιώργος Σιάμισιης

Δρ. Γιώργος Σιάμισιης

Αντιπρόεδρος
Δρ. Βαριάνος Χριστόφορος

Δρ. Βαριάνος Χριστόφορος

Μέλος
Δρ. Παπαγιάννης Ιωάννης

Δρ. Παπαγιάννης Ιωάννης

Μέλος
Δρ. Κρουσιόφσκι Λούπεν

Δρ. Κρουσιόφσκι Λούπεν

Μέλος
Δρ. Πουαγκαρέ Ξενάκης

Δρ. Πουαγκαρέ Ξενάκης

Μέλος
Δρ. Μαντάς Νίκος

Δρ. Μαντάς Νίκος

Μέλος