Αυξητική των μαστών και ενθέματα σιλικόνης

Αυξητική των μαστών και ενθέματα σιλικόνης

Ο μαστός αναμφίβολα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ανατομία του γυναικείου σώματος, όντας το σύμβολο της θηλυκότητας αλλά και της γονιμότητας. Εμβρυολογικά δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τροποποιημένο ιδρωτοποιό αδένα που αναπτύσσεται στα θηλαστικά και τελεολογικά υπάρχει για να δίνει το μητρικό γάλα στα νεογνά. Μερικά θηλαστικά μάλιστα έχουν πολλούς μαστούς, ενώ στον άνθρωπο σπάνια μπορούμε να δούμε υπεράριθμες θηλές κατά μήκος της γαλακτικής γραμμής από τη μασχάλη μέχρι τη βουβωνική χώρα, ένα αταβιστικό φαινόμενο.

Η σημασία του μαστού στον άνθρωπο φαίνεται και από την απεικόνιση του σε παραστάσεις και αγάλματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στη σύγχρονη κοινωνία πιο πολύ τονίζεται η σημασία του μαστού στη γυναίκα σαν σεξιστικό σύμβολο και στοιχείο σωματικής ομορφιάς παρά η σημασία του στον μητρικό θηλασμό.

Τα πρότυπα ομορφιάς βέβαια διαφέρουν από εποχή σε εποχή και από περιοχή σε περιοχή, όμως η απουσία ή η υποπλασία του μαστού είναι ενοχλητική για τις πολλές γυναίκες. Για τον λόγο αυτό ίσως η επέμβαση της αυξητικής του μαστού με σιλικόνη είναι η πιο συχνή επέμβαση στην αισθητική πλαστική χειρουργική. Υπολογίζεται ότι παγκόσμια έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αυξητικής των μαστών με σιλικόνη γύρω στα δέκα εκατομμύρια γυναίκες. Στην Κύπρο ο αριθμός αυτός υπολογίζεται γύρω στις 10 χιλιάδες.

Ένας λόγος που είναι τόσο συχνή επέμβαση είναι και το πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας και ικανοποίησης των ασθενών καθώς και το χαμηλό ποσοστό επιπλοκών που παρουσιάζει.

Οι πιο συχνές ενδείξεις της είναι η υποπλασία των μαστών, η υποστροφή των μαστών μετά από εγκυμοσύνες και θηλασμό, η ανισομαστία και αναπτυξιακές δυσμορφίες όπως ο σωληνωτός μαστός. Μερικές φορές το μέγεθος των μαστών είναι ικανοποιητικό αλλά υπάρχει απλά η επιθυμία για μεγαλύτερο στήθος. Ιδιαίτερη κατηγορία ενδείξεως είναι και η μαστεκτομή λόγω καρκίνου του μαστού οπότε και γίνεται η αποκατάσταση μετά μαστεκτομή με διάφορες μεθόδους περιλαμβανόμενης και της τοποθέτησης σιλικόνης.
Ένα βασικό θέμα που απασχολεί τις υποψήφιες για να υποβληθούν στην επέμβαση αυτή είναι η ασφάλεια των ενθεμάτων σιλικόνης και πιθανή συσχέτιση με τον καρκίνο ή άλλες παθήσεις. Η επέμβαση αυτή ήδη μετρά μια ιστορία 50 χρόνων οπότε υπάρχει πολύ υλικό για έρευνα. Από μεγάλες σειρές μελετών που έγιναν σε Αμερική και Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια έχει ξεκαθαρίσει ότι η παρουσία των ενθεμάτων σιλικόνης δεν προκαλεί καρκίνο, δεν δυσκολεύει την ανίχνευση του καρκίνου, δεν εμποδίζει εγκυμοσύνη και θηλασμό. Από την τοποθέτηση του IQUAM, της επιστημονικής οργάνωσης που ελέγχει την χρήση ενθεμάτων, συσκευών και τεχνικών στην πλαστική χειρουργική, και που εκδίδεται κάθε 2 χρόνια προκύπτει ότι η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης επιτρέπεται μετά την ηλικία των 18 ετών, εκτός και αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί ιατρικοί λόγοι, θα πρέπει να γνωστοποιείται στη γυναίκα η πιθανότητα αλλαγής σε κάποιο χρονικό διάστημα, οι πιθανές επιπλοκές, και η αναγκαιότητα τακτικής παρακολούθησης από πλαστικό χειρουργό εφ’ όρου ζωής.

Η επέμβαση γίνεται συνήθως υπό γενική νάρκωση, μετά από τον τυπικό προεγχειρητικό έλεγχο, διαρκεί γύρω στη μια ώρα και χρειάζεται νοσηλεία 12-24 ωρών. Η σιλικόνη μπορεί να τοποθετηθεί με μικρή τομή από την θηλή, τη μασχάλη ή την υπομάστια αύλακα ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού αλλά και της ασθενούς. Οι περισσότεροι χειρουργοί τοποθετούν το ένθεμα πίσω από τον μυ ενώ άλλοι προτιμούν την υποαδενική τοποθέτηση.

Είναι σχετικά επώδυνη επέμβαση που τις πρώτες 4 ημέρες απαιτεί τη χορήγηση παυσίπονων και η ασθενής είναι σχετικά περιορισμένη, δεν οδηγά και αποφεύγει τις έντονες κινήσεις. Μετά την πρώτη εβδομάδα παρουσιάζει σημαντική ανάρρωση και στις 2 εβδομάδες αρχίζει να το ξεχνά. Σε ένα μήνα παρουσιάζει πλήρη ανάρρωση και επάνοδο σε όλες τις δραστηριότητες.
Όσον αφορά το μέγεθος των ενθεμάτων λαμβάνεται υπόψιν η επιθυμία της γυναίκας αλλά και οι προϋποθέσεις αφού δεν μπορεί να τοποθετηθεί ένα τεράστιο ένθεμα σε μια πολύ λεπτή γυναίκα. Στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικές προθέσεις στο ιατρείο έτσι ώστε η ασθενής να έχει μια αδρή αντίληψη για το μέγεθος.

Δρ. Μαντάς Νίκος
Πλαστικός Χειρουργός