ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ (Χ.Α 0707)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ (Χ.Α 0707)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Ιατρικής με ειδικότητας στη Αναισθησιολογία.
 • Εγγεγραμένος στο μητρώο Ιατρών Κύπρου.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Αναισθησιολογική φροντίδα σε:

 • Προγραμματισμένα και επείγοντα χειρουργεία που αφορούν όλες τις χειρουργικές ειδικότητες.
 • Παροχή αναισθησιολογικής φροντίδας στο Μαιευτικό Τμήμα ( ανώδυνος τοκετός).
 • Τμήμα Ενδοσκόπησης.
 • Ακτινολογικό Τμήμα.
 • Τμήμα αγγειογραφίας.
 • Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες ΚΑΡΠΑ.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του Απολλώνιου Ιδιωτικού Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο “Subject” τον κωδικό της θέσης  (Χ.Α 0707).

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.