Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

 

26/04/18 Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Το Απολλώνειον Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ ενημερώνει τους ασθενείς, συνεργάτες, ιατρούς, προμηθευτές και ευρύτερο κοινό πως, αντιλαμβανόμενο την σημασία της ορθής επεξεργασίας και ασφαλούς φύλαξης των προσωπικών δεδομένων καθώς και την ανάγκη για συνεχή προστασία τους, έχει έγκαιρα ξεκινήσει τις διαδικασίες εναρμόνισης του με Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR και με την βοήθεια της εταιρείας DataKnights Ltd, εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα εφαρμογής του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) σε επιχειρήσεις.

 

Find a Doctor

  • Search


To my doctor, the nurses and support staff at the Apollonion Hospital. Thank you for taking care of me through my operation, AGAIN!!! Ifigeneia Patsali

May the lord bless you and take care of you. May the lord be kind and gracious to you.  May the lord look on you with favour and give you peace. Thank you, Christos Michaelides