ΓΕΣΥ-Ιδιωτικό Νοσοκομείον και Ιατρός’

 

08/01/18 ΓΕΣΥ-Ιδιωτικό Νοσοκομείον και Ιατρός’


Η Επιστημονική Επιτροπή του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 στις 20:00
‘ΓΕΣΥ-Ιδιωτικό Νοσοκομείον και Ιατρός’.
Κ. Παντζιαράς ‘DRG’
Tσινοντίδης Αναπληρωτής Διευθυντής ΟΑΥ

Find a Doctor

  • Search


May the lord bless you and take care of you. May the lord be kind and gracious to you.  May the lord look on you with favour and give you peace. Thank you, Christos Michaelides

To my doctor, the nurses and support staff at the Apollonion Hospital. Thank you for taking care of me through my operation, AGAIN!!! Ifigeneia Patsali